ความเป็นมาของร้าน

       ร้านดาหวันไหมไทยก่อตั้งโดยคุณสวรรค์ แสนช่าง หรือ ดาหวัน แรกเริ่มเมื่อประมาณปี 2530 นั้นคุณดาหวันเป็นคนทอผ้าไหมมัดหมี่ ส่งขายตามร้านต่างๆใน อ.บ้านเขว้า อยู่หลายปี ต่อมาคุณดาหวันได้เล็งเห็นว่าธุรกิจผ้าไหมในขณะนั้นยังสามารถที่จะขยาย และเจริญได้อีกมาก จึงได้ผันตัวเองจากคนทอผ้า มาเปิดร้านจำหน่ายผ้าไหมเป็นของตัวเองเมื่อประมาณปี 2545 โดยใช้ชื่อร้านว่า “ดาหวันไหมไทย” ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 396/1 หมู่ 14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ โดยได้ผลิต และรับซื้อผ้าไหมจากชาวบ้านในชุมชนบ้านเขว้า และ ชุมชนใกล้เคียง มาจำหน่ายที่ร้าน

       ต่อมาธุระกิจจำหน่ายผ้าไหมได้ขยายตัวเพื่อรองรับผู้คนที่นิยมใส่ผ้าไทยมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ร้านดาหวันไหมไทยจึงได้ย้ายร้านใหม่เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 มาที่ บ้านเลขที่ 798 หมู่ 2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เป็นร้านจำหน่ายผ้าไหมที่ครอบวงจร จำหน่ายทั้งผ้าไหม , ผ้าไหมสำเร็จรูปทั้งสุภาพสตรี และสุภาพบุรุต , ผ้าฝ้าย และของฝากทุกชนิด

บรรยากาศภายในร้านแขกที่มาเยี่ยมชมและซื้อสินค้า

นายประเสริฐ  โกศัลวิตร อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าที่ร้าน


ส.ส.ปาริชาติ ชาลีเครือ ส.ส.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าที่ร้านอยู่เป็นประจำ

อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าที่ร้าน

ทีมงานข่าวรัฐสภาให้เกียรติมาถ่ายทำรายการที่ร้าน